Filtrowentylacja przemysłowa

Wiele procesów produkcyjnych i technologicznych powoduje emisję szkodliwych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te muszą być usuwane ze względu na ich szkodliwość dla ludzi, środowiska a także samego procesu technologicznego. Przy niewielkich stężeniach są one usuwane przez skuteczną wentylację nawiewno-wywiewną. Większe stężenia zanieczyszczeń powinny być wychwytywane u źródeł ich powstawania, transportowane do zespołu filtracyjnego a następnie kierowane do atmosfery lub nawiewane z powrotem na halę.

Usuwanie zapylenia jest procesem złożonym, wymagającym kompleksowych rozwiązań, obejmujących zarówno działania organizacyjne jak i techniczne. Firma Tech-Dor oferuje swoje usługi w tym zakresie poczynając od doradztwa i projektu, a kończąc na montażu i serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.