Kontakt

TECH-DOR
ul. Zbożowa 33
42-470 Siewierz
NIP: 625-207-96-59
biuro@tech-dor.pl

tel. 667-051-309
robert@tech-dor.pl

katarzyna@tech-dor.plOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zapytanie lub zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Tech-Dor Katarzyna Kazibut oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Tech-Dor Katarzyna Kazibut. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z zapytaniem, zamówieniem Towaru lub usługi jest Tech-Dor Katarzyna Kazibut z siedzibą przy ul. Zbożowej, w Siewierzu (kod pocztowy: 42-470), tel.: +48 667 051 309 adres e-mail: biuro@tech-dor.pl
 4. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy sprzedaży, umowy zlecenia, świadczenie usług serwisowych oraz oferowanie produktów znajdujących się w ofercie Administratora.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie oferty na usługi/produkty, ani zamówienie Towaru.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Tech-Dor Katarzyna Kazibut 42-470 Siewierz ul. Zbożowa 33 lub email: biuro@tech-dor.pl