Doradztwo techniczne

W procesach produkcyjnych występuje wiele czynników niebezpiecznych zarówno dla zdrowia pracowników jak i samego procesu technologicznego. Zwłaszcza pyły, gazy, substancje chemiczne, hałas oraz promieniowanie. Obok zagadnień związanych z przemysłem występuje również zapewnienie odpowiedniego bilansu cieplno-wilgotnosciowego oraz wentylacyjnego w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, szpitalach itp.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz urządzeniom wysokiej jakości firma TECH-DOR potrafi sprostać stawianym wymaganiom i umiejętnie przystosować środowisko pracy do wymaganych parametrów.